วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แหล่งความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ


เรื่องการผ่อนผันผ่อนผันไม่ต้องมาเข้ารับการตรวจเลือก
การยกเว้น
การลงบัญชีทหารกองเกิน
ข้อห่วงใยเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร
โครงการเผบแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายรับราชการทหาร และกิจกรรมสัสดีต่อประชาชน (ตัวอย่าง power point)
พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น