วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

โครงการเลี้ยงไก่ไข่

กองพันทหารม้าที่ 16 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่กำลังพลและครอบครัวของหน่วย ตามนโยบาย...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 9 ธันวาคม 2015

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แหล่งความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ


เรื่องการผ่อนผันผ่อนผันไม่ต้องมาเข้ารับการตรวจเลือก
การยกเว้น
การลงบัญชีทหารกองเกิน
ข้อห่วงใยเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร
โครงการเผบแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายรับราชการทหาร และกิจกรรมสัสดีต่อประชาชน (ตัวอย่าง power point)
พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558