วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รายชื่อเมล์ นขต.ม.พัน.16รายชื่อ e –mail ฝ่ายอำนวยการ และ ร้อย.นขต. ม.พัน.16

cavalrytank16@gmail.com กองพัน

cavalrym4101@gmail.com ตอนธุรการ

cavalrym4102@gmail.com ตอนการข่าว

cavalrym4103@gmail.com ตอนยุทธการ

cavalrym4104@gmail.com ตอนส่งกำลัง

cavalrym4105@gmail.com ฝ่ายกิจการพลเรือน

cavalrym4106@gmail.com ฝ่ายการเงิน

cavalrym4107@gmail.com ร้อย.บก.

cavalrym4108@gmail.com ร้อย.ถ.1

cavalrym4109@gmail.com ร้อย.ถ.2    

หมายเหตุ ต้องการติดต่อ ส่วนไหนเมล์ไปส่วนนั้นได้เลยครับ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับ - ส่งเมล์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น