วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

โครงการเลี้ยงไก่ไข่

กองพันทหารม้าที่ 16 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่กำลังพลและครอบครัวของหน่วย ตามนโยบาย...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 9 ธันวาคม 2015

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แหล่งความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ


เรื่องการผ่อนผันผ่อนผันไม่ต้องมาเข้ารับการตรวจเลือก
การยกเว้น
การลงบัญชีทหารกองเกิน
ข้อห่วงใยเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร
โครงการเผบแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายรับราชการทหาร และกิจกรรมสัสดีต่อประชาชน (ตัวอย่าง power point)
พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รายชื่อเมล์ นขต.ม.พัน.16รายชื่อ e –mail ฝ่ายอำนวยการ และ ร้อย.นขต. ม.พัน.16

cavalrytank16@gmail.com กองพัน

cavalrym4101@gmail.com ตอนธุรการ

cavalrym4102@gmail.com ตอนการข่าว

cavalrym4103@gmail.com ตอนยุทธการ

cavalrym4104@gmail.com ตอนส่งกำลัง

cavalrym4105@gmail.com ฝ่ายกิจการพลเรือน

cavalrym4106@gmail.com ฝ่ายการเงิน

cavalrym4107@gmail.com ร้อย.บก.

cavalrym4108@gmail.com ร้อย.ถ.1

cavalrym4109@gmail.com ร้อย.ถ.2    

หมายเหตุ ต้องการติดต่อ ส่วนไหนเมล์ไปส่วนนั้นได้เลยครับ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับ - ส่งเมล์

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

ความรู้ทั่วไป

 1. การใช้คอมพิวเตอร์ให้ประหยัดพลังงาน
 2. คู่มือประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน
 3. การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน
 4. 108 วิธีการประหยัดพลังงาน
 5. รายชื่อเมล์ นขต. ม.พัน.16
 6. ผู้นำแห่งอนาคต
 7. เจงกิสข่าน
 8. การเชื่อมโยงของประชาชนในประชาคมอาเซียน
 9. โครงการฝนหลวง
 10. บทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียน – จีน
 11. ความเคลื่อนไหวของอาเซียน ความเคลื่อนไหวของอาเซียน 
 12. ระเบียบการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพบก
 13. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของกองทัพบก
 14. ระบบสารสนเทศทางทหาร e-battalion
 15. คลังหนังสือ รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebooks)
 16. ศัพท์ทางทหาร
 17. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 18. ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับกำลังพลในกองทัพบกไทย
 19. บทเรียน ว่าด้วยประวัติศาสตร์ชาติไทย
 20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติพ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1. การใช้พัดลมให้ได้เหมือนแอร์
 2. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

บทเรียนจากการปฏิบัตงาน/จากการรบ

 1. ย้อนรอย เวียดนามสงครามหมื่นวัน ตอนที่1
 2. ย้อนรอย เวียดนามสงครามหมื่นวัน ตอนที่2

แนวทางในการปฏิบัติงาน

 1. ปีพัฒนาบุคลากร ทบ.
 2. แผนพัฒนาการศึกษา ทบ.
 3. เข้าศักราราชใหม่ ทบ.มุ่งพัฒนาการฝึก สู่ผลสัมฤทธิ์
 4. แบบฟอร์มการรายงานการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของ ทบ. ประจำปี ๒๕๕๖